14. prosinca 2011.

Mrtva ljubav
Moja ljubav tebe lomi,
dok te ruka tuđa mije.
da čak i onda kad smo sami,
ova bol se ne prezire.

Ljubav tvoja tek je nikla,
kroz boje i haljine bijele,
dahu mom je predaleka,
u njegovim očima nestaje.


Tek u noći, dok te gledam,
ti si divna, čak i mrtva.
Srcu mome tiha strepnja,
Bez nade za bolje sutra.

Usne tvoje, tako plave,
poljubac će zadnji sačuvati,
tražit mene u sred Tame,
ali nikada me pronaći.